Vi utför databaserade inspektioner på Lokalnät, Regionnät, samt Stamnät. Alla inspektioner utförs  enligt EBR-s anvisningar samt naturligtvis i samråd med beställare om utformning.

Vi sammanställer samt bygger upp databassystem på utförda inspektioner kopplat till det ledningsnät beställaren har.

På alla våra inspektioner,besiktningar eller övriga uppdrag finns alltid en möjlighet att få en digital backup samt en pappersutskrift med ett sammanställt protokoll om så efterfrågas.

Vi utformar digitala besiktningsrutiner på beställning.

Utformar grafiska skisser kopplade till de objekt som ingår i de olika besiktningsrutinerna.

Erbjuder fotodokumentation som refererar till besiktat objekt eller påträffande akuta fel.
Erbjuder kordinatutsättning kopplat till respektive objekt i samband med besiktning. Hög  noggranhet en betydligt högre prisbild då priset refererar till kostnad för utrustning 

Vi lämnar alltid ett  fast pris per enhet. Stolpe frilagd, ej frilagd, markstation, kabelskåp.

Dessa priser sammanställs i en offert som löper årsvis. Detta anser vi vara det bästa systemet för  både Beställare som Utförare.

Den andra delen av verksamheten som inriktar sig mot reklam,marknadföring samt försäljning är under uppbyggande och bedrivs framförallt vinterhalvåret då inspektioner bedrivs i ringa omfattning.