MARTINSEN Konsult är en del av NETFORCE SWEDEN AB och bildades 2008 med inriktning på inspektioner, besiktningar  mot Elnät samt övriga  infrastrukturella nät. Vi har mer än 20 års erfarenhet från byggnation,underhåll samt besiktning på systemspäning 0,4-400kV.

Vi focuserar på kvalitet med en prisbild som ligger i rimlig nivå med utförande.

Förutom besiktningsdelen som för närvarande är basnäringen, så bedriver vi försäljning samt reklam och marknadsföring av olika produkter som vi finner lämpliga samt håller den kvalitet vi eftersträvar.