Välkommen till MARTINSEN Konsult. Vi utför samtliga besiktningsrutiner mot Elnät 0,4 - 400kV. Samtliga inspektioner eller besiktningar färdigställs efter samråd om utformning med beställare.

Nya program eller rutiner skapas i samråd. Alla inspektioner utförs enligt EBRs anvisningar samt med de normer som utformats av Elsäkerhetsverket.

Företaget har flera inriktningar, verksamheter som framgår av informationen på de olika sidorna.

 Kontakta oss.

 Tel. +4670-6236232

 Info@martinsenkonsult.se